Om oss

Vi er Pega human

Per Jostein Matre er utdannet pedagog (Stord lærarskule 1979) , cand. mag. (Norges kommunal og sosialhøgskole – NKSH 1991) og cand. polit, med hovedfag i sosialt arbeid fra Høgskolen i Oslo (HiO) i 1998. Tittelen på hovedoppgaven var Forsvarleg målarbeide i barne og ungdomspsykiatriske behandlingsheimar.

Han er utdannet kognitiv terapeut fra Sct. Hans Hospital, avdeling M – Kognitivt Center. Irene H. Oestrich var hans veileder under studiet. Per Jostein arbeider både med enkeltpersoner, par, personell og organisasjoner. Han tilbyr samtaleterapi og coaching. Han er for tiden gruppeveileder ved den to – årige utdanningen innen Kognitiv Atferds Modifikasjon i regi av R – bup øst og sør og Høgskolen i Akershus, HiAk. Fra februar 2007 gjennomfører han veileder utdanning arrangert av R – bup øst og sør som gir ytterligere kompetanse innen kognitiv terapi og kognitiv atferds modifikasjon.

Per Jostein har gjennomført Barne og Familiedepartementet sin to – årige sakkyndig utdanning, og han er godkjent veileder i seksjon for sosionomene (FO).

Han har mer enn 25 års erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, høgskoleundervisning og fra private virksomheter. Per Jostein startet egen virksomhet i 1990 og har ut over endringsarbeid med enkeltpersoner lang erfaring fra arbeid med utviklingsarbeid i samarbeid med personalgrupper og organsasjoner. Oppdragene har i hovedsak dreid seg om metodeimplementering, evaluering, veiledning, konsultasjon, undervisning, fagkyndig og sakkyndig arbeid.

I 12 år har han arbeidet fast som lærer ved videreutdanning i veiledning ved HiO. De siste syv årene har han arbeidet internasjonalt i regi av FN i forbindelse med evaluering av mineryddingsvirksomhet og med den statlige bistandsorganisasjonen, Svenske Redningsverket knyttet til deres internasjonale humanitære operasjoner.

Per Jostein Matre er faglig leder i Pega human as. Du treffer Per Jostein på e – post: pjm@pegahuman.no eller på telefon +47 97771355.


Rita Kylling er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1994.

Hun har praktisert som dyrlege med produksjonsdyr og selskapsdyr i distriktstjeneste. Rita har også vært daglig leder av smådyrklinikk som hun startet sammen med en kollega. I tre år arbeidet hun innen næringsmiddeltilsynet der hun hadde tilsynsansvar for ulike næringsmiddelbedrifter og utførte praksisrevisjoner.

Fra 2001 har hun vært daglig leder av Kraft-on, – forløperen for Pega human.

Høsten 2006 startet Rita Mastergradsstudiumet “Læring i komplekse systemer” ved HiAk

Rita Kylling er daglig leder i Pega human as. Du treffer Rita på e – post: rk@pegahuman.no eller på telefon +47 96221270

 

Denne siden oppdateres fortløpende. Nye medarbeidere og samarbeidsparter vil fortløpende bli presentert.