Lenker – samarbeid

Nåværende samarbeidsparter

Stiftelsen Hvasser, i perioden 2005 – 2007

Agape Meso, i perioden 2006 – 2007

Vito Barnevern, i perioden 2005 – 2007

BUF – etat, i perioden 2004 – 2008

Pega human as samarbeider med BUF – etat ved Mjøsvoll Senter for Ungdomsvern, Seljelia Senter for Barnevern, Tjernlia Akutt Senter, Fjellet Ungdomshjem, Jibbe

SRV, i perioden 2003 – 2007

Asker kommune – Barneverntjenesten

 

Tidligere samarbeidsparter

BOenheten – i perioden 2004 – 2005, – ikke ennå hjemmeside

Familia as, peroioden 2005 – 2006 – ikke ennå hjemmeside

Ungdomstiltaket – UT, i perioden 2000 – 2004

FN – Geneva International Centre for humanitarian demining, GICHD, – i perioden 2000 – 2003