Forside

Pega human – Konsulenter med lang erfaring innen endringsarbeid, dokumentasjon, evaluering og metodeimplementering. Vi har både fag- og prosesskompetanse. Faglig bygger vi vår praksis på kognitiv teori, anvendt atferdsanalyse og teori om komplekse systemer. Vår erfaring er bredest innen utviklingsarbeid med organisasjon, personal og kompetanseutvikling

Pega human arbeider både med enkeltpersoner og med ulike oppdrag i organisasjoner og virksomheter og med produkter som f.eks e-sigaretter. Samlet har vi mest erfaring med utviklingsarbeid for personell og organisasjon innen helse- og sosialsektoren og endringsarbeid sammen med enkeltpersoner og grupper. I tillegg har Pega human bred erfaring fra internasjonale operasjoner og fra humanitært bistandsarbeid. Vår spisskompetanse ligger innen endringsarbeid med enkeltpersoner, hvor vi arbeider innenfor en ramme av kognitiv tilnærming og terapi. I vårt arbeid med organisasjon, personell, dokumentasjon og utøveres praksis og kompetanse integrerer vi vår kunnskap og kompetanse fra flere områder.
Våre oppdragsgivere befinner seg i både offentlig og privat sektor.

Med hilsen

Per Jostein Matre                     Rita Kylling

 

 

I mange sammenhenger stilles det i økende grad krav til dokumentasjon av praksis og etablering av konsistens i tjenestene gjennom tydelige beskrivelser. Utvikling av organisasjon, personell, metoder og kompetanse forutsetter identifisert og beskrevet utøvelse. Lærende organisasjoner evaluerer det som faktisk utføres og etablerer effektive tilbakemeldingssløyfer. Dette krever fag- og prosesskompetanse.

Pega human tilbyr slik kompetanse. Er det behov for større kapasitet eller annen type kunnskap enn det vi kan tilby, trekker vi inn fagfolk fra vårt kolleganettverk. Vi håper denne presentasjonen gir deg en god oversikt over hva vi tilbyr. Hvis du behøver ytterligere informasjon står vi til tjeneste.

Vi er nå flyttet til trivelige lokaler i Grindegården
– Alfheim 7 i Asker – kart